บันทึกของ"นายปาน"

ทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์ ไม่ว่าทุกข์หรือสุข ย่อมน่าจดจำเสมอ...!!! เรามาร่วมเดินทางกัน และมาบันทึกสิ่งที่น่าจดจำกันเถอะ...

ประเทศลาว