บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

บันทึกท่องเที่ยว หน้าที่ 0.0

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 - 17:57 น.
AA 12

บันทึกท่องเที่ยว หน้าที่ 0.0

วังเวียงไม่วังเวง =>EP1 พระธาตุหลวงเวียงจันทน์<=

=>นานมาแล้วก็น่าจะ 4-5 ปี ที่มีแพลนจะออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนวังเวียงดินแดนแห่งนี้ วันนี้โอกาสได้ออกเดินทางร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม กับโครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม แบ่งปันน้ำใจในวังเวียง (สปป.ลาว) เพื่อออกเดินทางเรียนรู้ทางภายใน(ใจเรา)และภายนอก(เรียนรู้โลกและผู้คน)
เรามาเริ่มกันเลยนะครับ สถานที่แรกหลังจากผ่านแดนมาเรียบร้อยแล้ว ก็คือ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประวัติคร่าวๆ 

อากาศแจ่มใสเหมาะแก่การทำบุญมากมากครับ
อากาศแจ่มใสเหมาะแก่การทำบุญมากมากครับ

พระธาตุหลวง ( Pha That Luang) แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์พระธาตุหลวงเวียงจันน์นั้นเป็นพระธาตุใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุดใน สปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณของลาว มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมของลาว ล้านช้าง ด้านหน้านั้นมีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์พระธาตุหลวงนั้นมีสีเหลืองอร่ามดุจทองที่ปรากฏอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์นั้นนั่นเอง เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในแต่ละปีจะมีงานนมัสการพระธาตุหลวงที่ยิ่งใหญ่ในคืนเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นงานทียิ่งใหญ่ระดับชาติ [1]

พร้อมแล้ว...ไปทำบุญกันเถอะ
พร้อมแล้ว...ไปทำบุญกันเถอะ


บริเวณภายในเงียบสงบ
บริเวณภายในเงียบสงบ


ทำบุญไหว้พระกันครับ
ทำบุญไหว้พระกันครับ

บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ เราสามารถทำบุญไหว้พระและเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุหลวง และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอิน ที่เดินทางมาเที่ยวเวียงจันทน์หรือจะเดินทางผ่านไปเที่ยววังเวียงไม่ควรพลาด...


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

บันทึกท่องเที่ยว หน้าที่ 0.0